Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 Ust. 1 i Ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę www.jujusounds.com ( w tym subskrybujących stronę, przeglądających stronę przy użyciu „ciasteczek”, kupujących produkty na stronie)

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JuJu Sounds, Unit 31838, PO Box 1213, Belfast, BT1 9JY, Wielka Brytania

 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: luka@jujusounds.com

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji o działaniach administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

 11. Subskrybując stronę wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie emaili od JuJu Sounds, w związku z nowym wydawnictwem, nową opowieścią opublikowaną na stronie, produktami promocyjnymi i wydarzeniami związanymi z działalnością JuJu Sounds.

 12. Pani/Pana dane osobowe zostaną również użyte do tworzenia i wysyłania profilowanych reklam internetowych (poprzez Google Add, Facebook Add, Instagram Add i inne serwisy społecznościowe) dotyczących wyłącznie naszych produktów i usług. Te reklamy dotyczyć będą naszych nowych wydawnictw, opowieści i video publikowanych na stronie, produktów promocyjnych i wydarzeń związanymi z działalnością JuJu Sounds.

 13. Dane naszych subskrybentów porządkujemy tworząc listy tematyczne za pomocą aplikacji Mailchimp. O Polityce Prywatności Mailchimp może Pani/Pan dowiedzieć się więcej tu.

 14. W dowolnym momencie może Pani/Pan poprosić o wykreślenie z listy subskrybentów (bazy danych JuJu Sounds), poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w stopce każdej korespondencji.